ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

СФОРМИРАМЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ МАСИВИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "МАРИЦА"
В СЕЛАТА СКУТАРЕ, РОГОШ, КРИСЛОВО, КАЛЕКОВЕЦ.

              Кантората предлага множество оферти на територията на община "Марица" в селата Скутаре, Рогош, Маноле, Манолско Конаре, Крислово, Калековец, Войводиново и др. в размер от 3 до 30 дка, които могат да се закупят в една местност или землище и са подходящи за последваща комасация или замяна.

ЗЕМЕДЕЛСКИ МАСИВИ
 

87 дка

 

 СТРОЕВО, на 10 км. от Пловдив, цена 1200 лв./дка

 

 

30 дка

 

 НА 2 КМ. ОТ ПАЗАРДЖИК, в землището на с.Добровница,

 цена 1200 лв./дка

 

 

60 дка

 

 ЧЕРНИЧЕВО, 25 км. от Пловдив, цена 1200 лв./дка

 

 

50 дка

 

 СЪЕДИНЕНИЕ, цена 1200 лв./дка