Picture origin_Skutare.JPG

СКУТАРЕ, зад Булсафил.

13 дка земеделска земя, подходяща за промишлена дейност.

1700 лв./дка

 

СКУТАРЕ, срещу Екарисажа

44,5 ДКА земеделска земя, подходяща за промишлена дейност.

4 лв./кв.м

 

ТРУД, до Карловско шосе

4 ДКА земеделска земя, подходяща за промишлена дейност

Цена 42 евро/кв.м

 

 

ПЛОВДИВ, кв.Гаганица

УПИ 619 кв.м с начин на трайно ползване "друг вид производствен/складов обект"

Цена 42 евро/кв.м

 

 

ПЛОВДИВ, кв.Гаганица

УПИ 958 кв.м с начин на трайно ползване "друг вид производствен/складов обект"

Цена 42 евро/кв.м

 

КАЛЕКОВЕЦ, на 8 км. от Пловдив

Парцел 2 дка с метален навес 684 кв.м., намира се в стопанския двор на селото.Към парцела могат да се присъединят още 2 дка.

ЦЕНА 27 000 евро.

 

 

ПРОМИШЛЕНИ ИМОТИ ЗА БИЗНЕС ОКОЛО ПЛОВДИВ
КРИСЛОВО, на 8 км. от Пловдив

2,600 дка на асфалт, промишлен парцел със статут: "Производствен и складов обект".

ЦЕНА 10 евро/кв.м.

 

 

ПЛОВДИВ

На Рогошко шосе, до разсадника – парцел 9500 кв.м., сменен статут за печатница.

ЦЕНА 11 евро/кв.м.

 

 

ПЛОВДИВ

СИЗ, парцел 1700 кв.м.

ЦЕНА 23 евро/кв.м.

 

 

ПЛОВДИВ

Северно от гара Филипово - 2 парцела по 2,600 дка, граничещи, с предназначение за друг вид производствен, складов обект.

ЦЕНА 17 евро/кв.м.

 

 

СКУТАРЕ, на 7 км. от Пловдив

5,3 дка до стопанска регулация,  за ферма или  ранчо, земеделска земя.

 ЦЕНА 18 000 лв.

 

 

ПЛОВДИВ, СИЗ, Брезовско шосе

44 дка терен, с начи на трайно ползване "друг обществен обект/комплекс".

Цена 68 евро/ кв.м

 

КРИСЛОВО, на 8 км. от Пловдив

Промишлен имот 13500 кв.м. в стопанския двор, разделено на два парцела: 1. 7390 кв.м. празен – 7 евро/кв.м. и 2. 6120 кв.м. със стабилно масивно хале 743 кв.м. - 10 евро/кв.м. 

КОМПЛЕКСНА ЦЕНА 8 евро/кв.м.  

 

КРИСЛОВО, на 8 км. от Пловдив

Парцел 2 дка със сменен статут за хранителна дейност, на асфалтов път, комуникации, на 10 км от Пловдив и на 2 км. от детелината на АМ Тракия.

ЦЕНА 20 000 лв.