ЗА ФИРМАТА

Фирма ТЕСА-РА-99-БГ ООД действа успешно на пазара с недвижими имоти вече 16 години.

Нашата най-силна страна е прекия контакт с материята с която се занимаваме, а именно работата на село, сред контингента от хора, които предоставят офертите за нашата дейност.Прекия контакт с хората на село, опознаване на тяхното мислене и техните очаквания ни предоставят възможност за прогнозиране и успешно финализиране на всяка сделка.

За нас офертите са реалност, както в документално отношение, така и практически с многобройните огледи по полето и в селата.

Маркетингът в ежедневието на брокера на недвижими имоти ни дава преимуществото да сме винаги добре информирани и актуални на пазара, което от своя страна е гаранция за успех.

ДЕЙНОСТ

Покупко-продажби на извънградски имоти на територията на Община “Марица” и на територията на Пловдивска област.

Покупко-продажби на земеделски земи и масиви за агробизнес.

Покупко-продажби на промишлени имоти за бизнес в населените места.

Покупко-продажби на къщи с дворове, регулирани парцели и терени до регулация за жилищни нужди.

Разширена дейност и голям опит в сформирането на макро и микро терени за среден бизнес с множество реализирани сделки и проекти в областта на леката промишленост.

Разширено и задълбочено проучване за възможностите на терените и обектите.

Проучване за смяна на статут и смяна на статут за земеделските земи за широк кръг от дейности в областта на  жилищното застрояване, търговски обекти и обекти на леката и тежката промишленост.

Пълно консултантско и юридическо обслужване.