Picture origin_Skutare.JPG

 

Садово

Двор 585 кв.м.,  намира се от страната на центъра, с правилна форма, незастроен, има канализация, подходящ е за жилищно строителство.

15 000 лв. 

Скутаре

Дворът се намира в началото на селото 708 кв.м.

25 000 лв.

Скутаре

VIP парцел 883 кв.м. с проект за къща.

32 000 лв.

Скутаре

VIP селище - парцел 2160 кв.м., делим.

12,5 евро/кв.м.

Скутаре

Двор 1700 кв.м., до гарата

27 000 лв.

Скутаре

Двор 654 кв.м. с проект за къща.

16 000 лв.

Калековец

Двор 977 кв.м., по пътя за Крислово

18 000 лв.

Калековец

Двор 990 кв.м., по пътя за Крислово

12 000 лв.

Динк

Двор 1170 кв.м., има ток, вода, сонда, в български квартал.

Цена 13 500 лв.

Динк

Двор 1400 кв.м., в български квартал.

Цена 12 500 лв.

с.Крислово

Двор 933 кв.м.

Цена 13 500 лв.

с.Крислово

Два двора, всеки по 1160 кв.м., съседни, единична цена 12 000 лв. за всеки /може да се закупят заедно или поотделно).

Обща цена за 2,320 дка - 24 000 лв.

с.Крислово

Двор 548 кв.м.

Цена 9000 лв.

с.Красново

Двор 655 кв.м.

Цена 7200 лв.

с.Красново

Двор 840 кв.м. – 9200 лв., Двор 1430 кв.м. – 15700 лв.

Двата двора са съседни, има ток, вода, сонда.

с.Песнопой

Двор 740 кв.м.

Цена 7500 лв.

с.Виница, общ.Първомай

ДВА двора, 790 кв.м. и 850 кв.м, съседни, по 5000 лв. всеки /може заедно или поотделно/

Обща цена 10 000 лв.

Парцели подходящи за жилищно строителство с несменен статут

с.Динк

Парцел 600 кв.м. – самостоятелен, до регулация в източната част на селото.

Цена 3500 лв.

с.Ягодово

Парцел 1250 кв.м., до регулация.

Цена 18 000 лв.

с.Песнопой, общ.Калояново

Самостоятелен парцел 200 кв.м /реален, възстановен от ПК/, земеделска земя в близост до минерална баня, подходящ за вилен имот, поставяне на жилищен фургон и др.Цена 2000 лв.

 

Кантората разполага с още голям брой оферти на дворни места,

 които са на разположение при посещение на място в офиса.

 

 

УРЕГУЛИРАНИ ПАРЦЕЛИ В СЕЛАТА ОКОЛО ПЛОВДИВ